Đàn em Xuân Trường tự hào khi được làm đội trưởng U22 Việt Nam

Dụng Quang Nho tự hào khi được tin tưởng làm đội trưởng U22 Việt Nam. Ảnh: TX
Dụng Quang Nho tự hào khi được tin tưởng làm đội trưởng U22 Việt Nam. Ảnh: TX
Dụng Quang Nho tự hào khi được tin tưởng làm đội trưởng U22 Việt Nam. Ảnh: TX
Lên top