Đàn em Quang Hải thoát thua ngoạn mục ngày ra quân U19 Quốc gia

U19 Hà Nội thoát ngua ngoạn mục ngày ra quân U19 Quốc gia 2021. Ảnh: BTC
U19 Hà Nội thoát ngua ngoạn mục ngày ra quân U19 Quốc gia 2021. Ảnh: BTC
U19 Hà Nội thoát ngua ngoạn mục ngày ra quân U19 Quốc gia 2021. Ảnh: BTC
Lên top