Đà Nẵng vất vả thắng Hải Phòng trong trận "thủy chiến" ở sân Hòa Xuân

Lên top