“Đã đến lúc Hoàng Anh Gia Lai ghi tên mình vào lịch sử...”

Huấn luyện viên Guillaume Graechen có công đào tạo lên lứa cầu thủ nòng cốt của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Guillaume Graechen có công đào tạo lên lứa cầu thủ nòng cốt của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Guillaume Graechen có công đào tạo lên lứa cầu thủ nòng cốt của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top