Đã đến lúc áp dụng công nghệ VAR cho V.League?

Công nghệ VAR chưa thể áp dụng ở V.League. Ảnh: FIFA
Công nghệ VAR chưa thể áp dụng ở V.League. Ảnh: FIFA
Công nghệ VAR chưa thể áp dụng ở V.League. Ảnh: FIFA
Lên top