Cựu trợ lý Indonesia cảnh báo Shin Tae-yong về sức mạnh của tuyển Việt Nam

Lên top