Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai lập 7 kỷ lục tại Thái Lan

Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai Dusit Chalermsan đang có giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp cùng Pathum United. Ảnh: Fanpage Pathum United.
Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai Dusit Chalermsan đang có giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp cùng Pathum United. Ảnh: Fanpage Pathum United.
Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai Dusit Chalermsan đang có giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp cùng Pathum United. Ảnh: Fanpage Pathum United.
Lên top