Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tăng số lượng đội. Ảnh: VPF
Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tăng số lượng đội. Ảnh: VPF
Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tăng số lượng đội. Ảnh: VPF
Lên top