Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công Vinh chính thức chia tay B.Bình Dương