Công thần một thời của bầu Đức lập kỳ tích tại đội bóng Thái Lan

Dusit, lính cũ bầu Đức đang có nửa mùa bóng rất thành công cùng Pathum United. Ảnh: Siam Sport.
Dusit, lính cũ bầu Đức đang có nửa mùa bóng rất thành công cùng Pathum United. Ảnh: Siam Sport.
Dusit, lính cũ bầu Đức đang có nửa mùa bóng rất thành công cùng Pathum United. Ảnh: Siam Sport.
Lên top