Công Phượng xuất ngoại để “dự bị cũng vui”

Công Phượng hướng đến chuyến đi Châu Âu. Ảnh: Đình Thảo
Công Phượng hướng đến chuyến đi Châu Âu. Ảnh: Đình Thảo
Công Phượng hướng đến chuyến đi Châu Âu. Ảnh: Đình Thảo
Lên top