Công Phượng trở lại và bài toán với Tiến Linh, Phan Văn Đức

Công Phượng trở lại mang đến thêm nhiều hy vọng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.
Công Phượng trở lại mang đến thêm nhiều hy vọng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.
Công Phượng trở lại mang đến thêm nhiều hy vọng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.
Lên top