Công Phượng tập trung muộn, thầy Park giao nhiệm vụ đặc biệt cho Tiến Linh

Lên top