Công Phượng, Quang Hải và sự cố khi... quảng cáo bia

Lên top