Công Phượng ngồi ngoài, TPHCM thua đau Viettel khi đá hỏng penalty

Tiền đạo Ariel Rodriguez đã thi đấu nỗ lực nhưng không giúp được cho TPHCM trước Viettel. Ảnh: Minh Minh.
Tiền đạo Ariel Rodriguez đã thi đấu nỗ lực nhưng không giúp được cho TPHCM trước Viettel. Ảnh: Minh Minh.
Tiền đạo Ariel Rodriguez đã thi đấu nỗ lực nhưng không giúp được cho TPHCM trước Viettel. Ảnh: Minh Minh.
Lên top