Công Phượng muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi

Công Phượng muốn chơi bóng chuyên nghiệp lâu nhất có thể. Ảnh: VPF
Công Phượng muốn chơi bóng chuyên nghiệp lâu nhất có thể. Ảnh: VPF
Công Phượng muốn chơi bóng chuyên nghiệp lâu nhất có thể. Ảnh: VPF
Lên top