Công Phượng “mất tích” ở Incheon United, thầy Park gặp khó

Công Phương liên tục dự bị, thậm chí là không được đăng kí thi đấu ở Incheon United.
Công Phương liên tục dự bị, thậm chí là không được đăng kí thi đấu ở Incheon United.
Công Phương liên tục dự bị, thậm chí là không được đăng kí thi đấu ở Incheon United.
Lên top