Cơ hội nào để tuyển Việt Nam có điểm trước tuyển Oman?

Tuyển Việt Nam sẽ phải tấn công nhiều hơn trước Oman. Ảnh: Trung Thu
Tuyển Việt Nam sẽ phải tấn công nhiều hơn trước Oman. Ảnh: Trung Thu
Tuyển Việt Nam sẽ phải tấn công nhiều hơn trước Oman. Ảnh: Trung Thu
Lên top