Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều?

Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt kiều thành công nhất hiện tại. Ảnh: T.H
Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt kiều thành công nhất hiện tại. Ảnh: T.H
Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt kiều thành công nhất hiện tại. Ảnh: T.H
Lên top