Có 300 tỉ đồng, tân binh Bình Định thành "đại gia" tại V.League 2021

Câu lạc bộ Bình Định sẽ mang tên Topenland Bình Định ở V.Legaue 2021 và có mức kinh phí hoạt động 100 tỉ đồng/năm. Ảnh: D.P.
Câu lạc bộ Bình Định sẽ mang tên Topenland Bình Định ở V.Legaue 2021 và có mức kinh phí hoạt động 100 tỉ đồng/năm. Ảnh: D.P.
Câu lạc bộ Bình Định sẽ mang tên Topenland Bình Định ở V.Legaue 2021 và có mức kinh phí hoạt động 100 tỉ đồng/năm. Ảnh: D.P.
Lên top