Có 2 phương án tổ chức SEA Games 31

SEA Games 31 nhiều khả năng không thể diễn ra đúng kế hoạch. Ảnh: Bùi Lượng
SEA Games 31 nhiều khả năng không thể diễn ra đúng kế hoạch. Ảnh: Bùi Lượng
SEA Games 31 nhiều khả năng không thể diễn ra đúng kế hoạch. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top