CLB Sài Gòn không đăng ký tân binh 39 tuổi ở giải tứ hùng

Sài Gòn không đăng ký Matsui ở giải tứ hùng. Ảnh: Thanh Vũ
Sài Gòn không đăng ký Matsui ở giải tứ hùng. Ảnh: Thanh Vũ
Sài Gòn không đăng ký Matsui ở giải tứ hùng. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top