CLB Hà Nội có Chủ tịch mới thay thế ông Nguyễn Quốc Hội

Ông Nguyễn Quốc Hội (phải) thôi giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hội (phải) thôi giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hội (phải) thôi giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng
Lên top