CLB Bình Định, Đà Nẵng rục rịch hội quân chuẩn bị cho V.League 2022

Câu lạc bộ Bình Định thay máu đội hình hướng đến V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Câu lạc bộ Bình Định thay máu đội hình hướng đến V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Câu lạc bộ Bình Định thay máu đội hình hướng đến V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top