Chuyên gia Thái Lan xếp tuyển Việt Nam dưới cơ Malaysia tại AFF Cup 2020

Cựu Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan xếp tuyển Việt Nam dưới cơ tuyển Malaysia và Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: Bangkok Post
Cựu Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan xếp tuyển Việt Nam dưới cơ tuyển Malaysia và Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: Bangkok Post
Cựu Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan xếp tuyển Việt Nam dưới cơ tuyển Malaysia và Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: Bangkok Post
Lên top