Chung Hae Seong không đổ lỗi, dù phòng thay đồ mất điện 10 phút

Huấn luyện viên Chung Hae Seong không ngại việc bị Hải Phòng cầm hòa. Ảnh: Thanh Xuân
Huấn luyện viên Chung Hae Seong không ngại việc bị Hải Phòng cầm hòa. Ảnh: Thanh Xuân
Huấn luyện viên Chung Hae Seong không ngại việc bị Hải Phòng cầm hòa. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top