Chuẩn bị cho SEA Games 31, U22 Indonesia tiếp tục thắng giòn giã

U22 Indonesia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trưng quá trình chuẩn bị cho SEA Games 3-1. Ảnh: PSSI.
U22 Indonesia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trưng quá trình chuẩn bị cho SEA Games 3-1. Ảnh: PSSI.
U22 Indonesia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trưng quá trình chuẩn bị cho SEA Games 3-1. Ảnh: PSSI.
Lên top