Chủ tịch FIFA chúc mừng ông Trần Quốc Tuấn vào Ban Thường vụ AFC

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử vào Ban Thường vụ AFC. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử vào Ban Thường vụ AFC. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử vào Ban Thường vụ AFC. Ảnh: Đ.H
Lên top