Chơi hơn người gần 40 phút, Hải Phòng vẫn không thắng Sài Gòn

Lên top