Chiếc thẻ đỏ đầu đời của Đình Trọng

Đình Trọng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Vy Vũ
Đình Trọng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Vy Vũ
Đình Trọng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Vy Vũ
Lên top