Chia tay Văn Hậu, SC Heerenveen đối mặt nỗi lo phá sản

SC Heerenveen vẫn lâm vào cảnh khó khăn về tài chính dù đã không giữ lại Văn Hậu để giảm quỹ lương. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen vẫn lâm vào cảnh khó khăn về tài chính dù đã không giữ lại Văn Hậu để giảm quỹ lương. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen vẫn lâm vào cảnh khó khăn về tài chính dù đã không giữ lại Văn Hậu để giảm quỹ lương. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top