Chia tay Đặng Văn Lâm, Muangthong United thắng như chẻ tre

Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của Muangthong United trong gần 2 mùa bóng thi đấu cho đội. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của Muangthong United trong gần 2 mùa bóng thi đấu cho đội. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của Muangthong United trong gần 2 mùa bóng thi đấu cho đội. Ảnh: MUTD.
Lên top