"Chê" tiền đạo, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức lo không còn cơ hội ở Đà Nẵng

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiếp tục thất bại trên sân nhà. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiếp tục thất bại trên sân nhà. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiếp tục thất bại trên sân nhà. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top