Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chào kiểu "phátxít", tuyển thủ bị cấm thi đấu vĩnh viễn