Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chấn thương khiến “quân bài” Thanh Hậu phải làm khán giả