Chạm trán TP.HCM, Hà Nội mất trụ cột quan trọng

Lên top