CĐV Châu Á động viên tuyển Việt Nam: "Không gì là không thể!"

Tuyển Việt Nam được cổ động viên Châu Á ủng hộ. Ảnh: Anh Duy
Tuyển Việt Nam được cổ động viên Châu Á ủng hộ. Ảnh: Anh Duy
Tuyển Việt Nam được cổ động viên Châu Á ủng hộ. Ảnh: Anh Duy
Lên top