Cây cầu từ thiện và chiếc áo đấu của Quang Hải

Cầu Cô Son khánh thành ngày 6.5.
Cầu Cô Son khánh thành ngày 6.5.
Cầu Cô Son khánh thành ngày 6.5.
Lên top