Cầu thủ U22 Việt Nam kêu khó khi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo

U22 Việt Nam đã quen tập trên mặt cỏ tự nhiên. Ảnh: H.A
U22 Việt Nam đã quen tập trên mặt cỏ tự nhiên. Ảnh: H.A
U22 Việt Nam đã quen tập trên mặt cỏ tự nhiên. Ảnh: H.A
Lên top