Cầu thủ Than Quảng Ninh lần thứ 2 viết tâm thư đòi lương câu lạc bộ

Tiền vệ Hải Huy và các cầu thủ Than Quảng Ninh viết tâm thư yêu cầu câu lạc bộ thanh toán các khoản lương, phí lót tay trong nhiều tháng qua. Ảnh: H.A
Tiền vệ Hải Huy và các cầu thủ Than Quảng Ninh viết tâm thư yêu cầu câu lạc bộ thanh toán các khoản lương, phí lót tay trong nhiều tháng qua. Ảnh: H.A
Tiền vệ Hải Huy và các cầu thủ Than Quảng Ninh viết tâm thư yêu cầu câu lạc bộ thanh toán các khoản lương, phí lót tay trong nhiều tháng qua. Ảnh: H.A
Lên top