Cầu thủ Than Quảng Ninh: Đi không được, ở lại cũng không xong

Cầu thủ Than Quảng Ninh chưa được thanh lý hợp đồng. Ảnh: VFF
Cầu thủ Than Quảng Ninh chưa được thanh lý hợp đồng. Ảnh: VFF
Cầu thủ Than Quảng Ninh chưa được thanh lý hợp đồng. Ảnh: VFF
Lên top