Cầu thủ Sài Gòn ném bóng vào mặt đồng nghiệp chỉ là lỡ tay?

Hình ảnh Thanh Thụ ném bóng vào mặt Hồng Duy.
Hình ảnh Thanh Thụ ném bóng vào mặt Hồng Duy.
Hình ảnh Thanh Thụ ném bóng vào mặt Hồng Duy.
Lên top