Cầu thủ gốc Việt Patrik Lê Giang giúp cậu bé bị bại não tại Cộng hòa Séc

Thủ môn gốc Việt Patrik Lê Giang đấu giá găng tay của mình vì mục đích từ thiện. Ảnh: Website Bohemians 1905.
Thủ môn gốc Việt Patrik Lê Giang đấu giá găng tay của mình vì mục đích từ thiện. Ảnh: Website Bohemians 1905.
Thủ môn gốc Việt Patrik Lê Giang đấu giá găng tay của mình vì mục đích từ thiện. Ảnh: Website Bohemians 1905.
Lên top