Cầu thủ đầu tiên rời Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak

Kiatisak chia tay cầu thủ đầu tiên khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Kiatisak chia tay cầu thủ đầu tiên khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Kiatisak chia tay cầu thủ đầu tiên khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top