Câu lạc bộ TPHCM: Tiền chưa mua được đẳng cấp

Câu lạc bộ TPHCM vẫn chưa biết thắng Hà Nội kể từ năm 2017 đến nay. Ảnh: VPF.
Câu lạc bộ TPHCM vẫn chưa biết thắng Hà Nội kể từ năm 2017 đến nay. Ảnh: VPF.
Câu lạc bộ TPHCM vẫn chưa biết thắng Hà Nội kể từ năm 2017 đến nay. Ảnh: VPF.
Lên top