Câu lạc bộ Sài Gòn bổ sung trợ lý huấn luyện viên

Ông Trịnh Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: SGFC
Ông Trịnh Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: SGFC
Ông Trịnh Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: SGFC
Lên top