Câu lạc bộ Quảng Nam lần thứ 2 đề nghị huỷ V.League 2020

Quảng Nam đang xếp cuối bảng. Ảnh: VPF
Quảng Nam đang xếp cuối bảng. Ảnh: VPF
Quảng Nam đang xếp cuối bảng. Ảnh: VPF
Lên top