Cao Văn Triền: “Tôi sang Nhật Bản vì trách nhiệm với đội Sài Gòn”

Cao Văn Triền đặt mục tiêu rất cao ở chuyến xuất ngoại sắp tới sang Nhật Bản. Ảnh: Vương Anh.
Cao Văn Triền đặt mục tiêu rất cao ở chuyến xuất ngoại sắp tới sang Nhật Bản. Ảnh: Vương Anh.
Cao Văn Triền đặt mục tiêu rất cao ở chuyến xuất ngoại sắp tới sang Nhật Bản. Ảnh: Vương Anh.
Lên top