Cân nhắc huỷ AFC Cup 2021

AFC Cup 2021 gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm thi đấu trung lập. Ảnh: AFC
AFC Cup 2021 gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm thi đấu trung lập. Ảnh: AFC
AFC Cup 2021 gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm thi đấu trung lập. Ảnh: AFC
Lên top