Campuchia bàn giao sân trị giá 160 triệu USD, sẵn sàng tổ chức AFF Cup 2020

Sân Morodok Techo của Campuchia đã hoàn thiện, sẵn sàng để tổ chức AFF Cup 2020. Ảnh: Khmer Times
Sân Morodok Techo của Campuchia đã hoàn thiện, sẵn sàng để tổ chức AFF Cup 2020. Ảnh: Khmer Times
Sân Morodok Techo của Campuchia đã hoàn thiện, sẵn sàng để tổ chức AFF Cup 2020. Ảnh: Khmer Times
Lên top